Contactlenzen

Contactlens hygiëne

Hygiëne en verzorging

Optimale hygiëne en goede verzorging van de contactlenzen dragen bij tot gezond en prettig dragen van contactlenzen. Was daarom altijd eerst grondig uw handen met een milde zeep, spoel ze af en droog ze af met een pluisvrije handdoek voordat u uw lenzen aanraakt.

Een goede verzorging van uw contactlenzen:Klein_lenzen-02

Voor het afspoelen van de lenzen dient u geen leidingwater te gebruiken, maar uitsluitend de vloeistof die Klein Optiek aanbeveelt.


Reinig uw lenzen direct nadat u de lenzen hebt
uitgehaald met de voorgeschreven vloeistof.

Doe de lenzen in de bijgeleverde lenshouder. Ververs iedere dag de lenshouder met contactlensvloeistof.

Gebruik de vloeistof niet meer na het verstrijken van de vervaldatum. De meeste vloeistoffen zijn beperkt houdbaar na openen van de flacon. Sluit de flacon zorgvuldig na gebruik. (Tip: vermeld de openings-datum op uw flacon).